IAA

IAA


Indole Broad-Spectrum Plant Growth Regulator Auxin Indole 3 Acetic Acid IAA

1
اکسین IAA یک نوع از تنظیم کننده رشد گیاه با ظرفیت بالا و با فعالیت سوماتوتروپین است.
2
در غلظت های بالا قدرت مهارکنندگی دارد،و در غلظت های پایین، رشد سلول های طولی و جذب آب مربوط به سلول ها را ارتقاء می دهد.
3
اکسین IAA موجب افزایش نسبتا سریع در گسترش سلول دیواره سلولی و ساقه های جوان می شود.


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Indole Broad-Spectrum Plant Growth Regulator Auxin Indole 3 Acetic Acid IAA

شماره ثبت CAS
87-51-4

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه