Gibberellins

Gibberellins


Natural Plant Hormones Gibberellins, Gibberellic Acid GA3 CAS NO.77-06-5

1
اسید جیبللیک نوعی از تنظیم کننده رشد گیاهان طبیعی است، رشد محصول، رشد زودرس، بهبود کیفیت و افزایش تولید را بههمراه دارد.
2
این می تواند برای برنج، گندم و جو، پنبه، میوه، سبزیجات و سایر محصولات مورد استفاده قرار گیرد، رشد آن، جوانه، شکوفه و میوه می دهد.


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Natural Plant hormones Gibberellins, Gibberellic acid GA3 CAS NO.77-06-5

شماره ثبت CAS
77-06-5

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه