Ethephon

Ethephon


Fruit Ripening Plant Growth Regulators Ethephon 480SL,85%TC Hormone

1
اتفون یک تنظیم کننده رشد گیاهی با خواص سیستمیک است، اتفون به بافت گیاهی نفوذ کرده و به اتیلن تجزیه می شود؛ که بر فرآیندهای رشد تأثیر می گذارد.
2
اتفون نوعی از محرکهای رشد گیاهی است که باعث تشدید رسیدن آنها می شود، به طور گسترده ای برای سرعت بخشیدن به رسیدن میوه ها، گوجه فرنگی، چغندرقند، قهوه و غیره استفاده می شود.


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Fruit Ripening Plant Growth Regulators Ethephon 480SL,85%TC Hormone

شماره ثبت CAS
16672-87-0

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه