Cloner 100ML Liquid

Cloner 100ML Liquid


Cloner 100ML Liquid

1
تسریع دهنده ریشه زایتن برای سرعت بخشیدن به رشد ریشه گیاه در سیستم های هایدروپونیک و سنتی کاربرد دارد.
2
این محصول شامل تمامی نیاز های گیاه برای داشتن ریشه بیشتر و سالم تر در کلیه مراحل رشد و نمو گیاه است.
2
این محصول نباید به طور همزمان با دیگر محصولات ( Trinity ) استفاده شود


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Cloner 100ML Liquid

شماره ثبت CAS

133-32-4

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه