Cloner 100ML Liquid - Magic

Cloner 100ML Liquid - Magic


Cloner 100ML Liquid - Magic

1
هورمون های ضروری مورد نیاز، حصول اطمینان از تولید ریشه در قلمه های خشبی تر
2
این محصول شامل تمامی نیاز های گیاه برای داشتن ریشه بیشتر و سالم تر در کلیه مراحل رشد و نمو گیاه است.
2
این محصول نباید به طور همزمان با دیگر محصولات ( Trinity ) استفاده شود


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Cloner 100ML Liquid - Magic

شماره ثبت CAS

86-86-2
85-08-5
133-32-4
59-30-3
58-56-0

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه