Bud Ignitor

Bud Ignitor


Bud Ignitor

1
محصولی کاملا ارگانیک برای فعال نمودن مکانیزم تولید و نمو در گیاهان و تکثیر غنچه و گل است. این مکانیزم در اکثر گیاهان با تغییرات مدت شب و روز فعال می شود. این محصول ما برای سریع تر کردن مکانیزم HPR (Herbivory Or Host-Planet Resistance ) می باشد


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Bud Ignitor

خواص فیزیکی و شیمیایی
ظاهر : پودر
مواد تشکیل دهنده: فسفات مونوپاتی، سولفات پتاسیم و جلبک دریایی

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه