ABA

ABA


Natural Plant Hormones S-Abscisic Acid S-ABA 98%TC,95%TC, 10%SP

1
از انواع هورمون های گیاه در سازگاری و پذیرا شدن در زمان انتقال گیاه به شرایط جدید است
2
این هورمون باعث مقاومت و سازگاری گیاهان در شرایط سخت و تولید غنچه و باروری دانه می شود
3
تشدید مقاومت گیاهان می تواند در تغییر ناگهانی شرایط جوی در فصول نیز به آنها کمک کند
4
برای انسان و محیط زیست ایمن است.


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Natural Plant Hormones S-Abscisic Acid S-ABA 98%TC,95%TC, 10%SP

شماره ثبت CAS
21293-29-8

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه